Heading 1

Nhóm Bác Ái

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, Texas

Lời Ngỏ...
Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người được sinh ra đều mang hình ảnh của Thiên Chúa tốt lành và thánh thiện. Con người được Thiên Chúa ban cho một phẩm giá siêu việt vượt trên hết mọi loài thụ tạo để thờ phượng, kính yêu và sống hạnh phúc đời đời với Ngài. ​​
Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và ban ơn trợ lực giúp con người sống xứng đáng với phẩm gía cao qúi này: Ngài không muốn bất cứ ai phải lâm cảnh đói nghèo, túng thiếu, và bị bỏ rơi vì thiếu những phương tiện cần thiết.
Với niềm xác tín trên, chúng tôi kêu mời mọi người hãy cùng chúng tôi hiệp sức gánh đỡ những đau thương, buồn phiền và chia sẻ những thiếu thốn thiệt thòi của những anh chị em này.    


​ 

H


 1. Title 1
  Title 1
 2. Title 2
  Title 2
 3. Title 3
  Title 3
 4. Title 4
  Title 4
 5. Title 5
  Title 5
 6. Title 6
  Title 6
 7. Title 7
  Title 7
 8. Title 8
  Title 8
 9. Title 9
  Title 9
 10. Title 10
  Title 10
 11. Title 11
  Title 11
 12. Title 12
  Title 12
 13. Title 13
  Title 13
 14. Title 14
  Title 14
 15. Title 15
  Title 15
 16. Title 16
  Title 16
 17. Title 17
  Title 17
 18. Title 18
  Title 18
 19. Title 19
  Title 19
 20. Title 20
  Title 20
 21. Title 21
  Title 21
 22. Title 22
  Title 22
 23. Title 23
  Title 23
 24. Title 24
  Title 24
 25. Title 25
  Title 25
 26. Title 26
  Title 26
 27. Title 27
  Title 27
 28. Title 28
  Title 28
 29. Title 29
  Title 29
 30. Title 30
  Title 30